Onbeschreven blad

image

image

Houd je mailbox in de gaten vanaf Heden.

Het kan elke Dag zijn.

Woorden zijn vertalingen van het onmetelijke Veld der Trilling

waarin wij stilstaan.

Elke stap is er een in de Woestijn van Literatuur.

Het zand is altijd zand.

De stappen zijn immer stappen. 

De Horizon wisselt optisch traag.

De onzichtbare Beweging is wat we kunnen zijn.

Maar we zijn stilstand. 

Omdat we dat willen zijn, zien.

Zichtbare stilstand.

Houd je spambox in de gaten.

Tel de Dagen.

Vanaf Allerzielen.

Kan het Gebeuren.

Ik schrijf niet. 

Mijn handen doen dat. 

Ik denk niet.

Mijn universum is dat. 

Wat drijft iemand om te Verdwijnen in Verdriet?

Nog even en mijn Boek is 

Er.

Fantasie

image

Fantasie huist in de kruipruimte tussen oude en nieuwe werkelijkheid,
een tijdsruimte die voortdurend en geleidelijk overloopt van de bestaande
realiteit in de volgende schepping daarvan, die aanvankelijk onbestaand leek.
Het maakt tijd irrelevant want niets is tijdlozer dan de fantasie, ontwerp
van de onbegrensde geest, ontwerper van zichzelf zodra de werkelijkheid
wegglijdt in zijn bodemloze ziel.

Gedichteloos

image

Een gedichteloze reeks is aan Arubaanse lente ontsproten daar waar zon zee raakt regen tijd staakt tak ‘n bloem braakt.

Kabinet der lage landen komt gedogeloos ruimschoots ten val voordat dit tevens roemloos geruisloos het geval was geweest ware gulden en mark rutteloos van stal gehaald.

Gefaald zou iemand hebben als pech ‘t niet op hold had gezet liegen nederwitte stranden.

Waarheid van de Schrijver

Ongeloofwaardige waarheid kan kloppen zodra de schrijver deze fictief maakt als een refrein dat zichzelf zingt en daardoor haar doel raakt. Jouw snaar.
Hoe vaak is er een melodie in je hoofd waarvan je de componist niet kent?
Halve waarheid. Je weet dat het klopt en toch herken je de basisgegevens niet.
Je neuriet. Je voelt het ritme. Het lied blijft fantastisch zolang je je de tekst niet herinnert.
Op het moment dat je de tekst feilloos meezingt gaat je volume omhoog. Je wordt zelfverzekerd.
Zodra je de naam van de tekstschrijver ongevraagd gaat verkondigen weet je dat je de betoverende fictie tot logica hebt versaaid. Het geluid zal nooit meer bewonderingswaardiger zijn dan in haar oorsprong. Jouw ontdekkingsfase. De glans is door waarheid verworpen.
Als ik dus iets schrijf waarvan jij denkt dat het niet klopt, laat je dan meevoeren en golven, drijvend op halfware woorden van gezang. Laat je niet wakker schudden door zinloze waarheid. Een waarheid die verzonnen is. Kijk naar de luchten boven je. Ze zijn niet blauw. Je ziet ze zo.

Kunstgreep

Tijd en ruimte verwikkelen, verwisselen. Het is gereedschap voor de schrijver. In werkelijkheid onmogelijk, in een verhaal kan het de prikkel zijn tot wezenlijke fictie.

Het inslikken van woorden, verbergen. Het is een verdwenen sleutel voor de lezer. Het onzichtbare wordt waarheid. De zichtbare zinnen kunnen de ware gebeurtenis verhullen.

In de muziek kennen we de rust waar geen noot gespeeld wordt, geen klank gehoord. In die korte pauze zit het ware ritme.