BEDICHTZAAM

zichtbaar in donker
onzichtbaar in licht
peinzend zweefde pijn
omhoog vloog langzaam
zonder richting
naar de hemelboog

~

appetijtelijk keek spiegel in geen gezicht, sterk stil, maakte onbekend onbemind, ruiterlijk verdween duister, verscheen gedicht

~

geloof goed
ken kwaad
leef bloed
ben zender
en laat geef
doof doe

wees mooi
vergeet haat
lees nooit
leed vermaak
maar laat geef
doof doe

~

ogenblik
waar ben je
waar was je
toen ik
je nodig had

moment
waar je bent
waar je was
is soms
wat jij vergat

~

ga jij of blijf ik
blijf jij of ga ik
weg
terug
heen
hier
daar
samen
soms
blijven
gaan

~

bedachtzaam bedacht hij
dat alles wat hij dacht
al bedacht was
dat alle gedachte gedacht was

bedichtzaam bedicht hij
dat alles wat hij dicht
al bedicht is
dat alle gedichte gedicht is

alles getracht
al gedicht en gedacht
belicht hij
dat alle licht belicht was

~

jaag stuipend
juich druipend
op mijn lijf
verbloem en veer
mijn huid ten spijt
ruig kruipend
glijdt en duwt
de zenuw
zaagt mijn maag
‘n keer of vijf

~

met inbegrip van
grijzer dan
begint reis
begrijpt wijs
wijzer dan
grijpt
graaft
vandaan

~

lading
positief
baant zich
weg
klieft
ervaring
vecht zich
terug
streeft
hecht zich
stug

~

herken boom
verken paden
herken berg
beken daden

bewandel
struin

beleef duintjes
en dingen
herleef puin
door te zingen

behandel alles
alsof het
leeft

~

afscheid van jouw hart jouw huid
jouw handen jouw hazelnoten haren
in amandelvorm glijdend
langs de bleke bladen van
jouw schilderachtige schouders
pijnigend mijn natte nagels
mijn neerbuigende nek
teneergeslagen naderend
mijn jouw ons
einde

~

krakkemikkig lag Saffraan te luieren
in het riet
versleten in het licht
lag ze daar te dromen
waar ze dacht te zijn
is ze morgen
wellicht
haar droom echter niet

~

als bomen verstrengelen hun
takken naar het licht in hun
ultieme drang te groeien
schijnt door alle lagen die
witte gloed
stralender en witter deze
dagen

door dik en dun ja
dan verdwijnt d’aarde
het zand
onder hun stammen
waait hun leven in nimmer
dovende wind
over steile kammen

naar d’overkant

~

minder dicht
meer zicht
jammer dat licht donker
verdrijft
waarin alle vocht ligt
klammer
dan de droogte
die zorgt voor
minder hoogte
minder zicht

~

wind komt als golvende
woorden komen met de
stroming oneindig in een
leven door een mond met
volle lippen een open wond

~

als het leven adoreert
siert en bejubelt
levend als de rode mier
giert bloed
razend door de ader
als gloed, die
vader verzamelt
daar en hier

~

weet je wel
wat je weet
wat je niet vergeet
wat je speet
maar toch meed

~

als het leven arresteert
aanhoudt ongedeerd
bevend als het angstig dier
smeert het klevend
modder aan het lijf

als de gier
die zijn prooi verstiert

~

nooit zou’k gedacht hebben
dat het kon
niet nu

nooit zou’k bedachtzaam zijn
geweest als het kon
niet nu

‘t was een vraag
‘n vraag is het

~

bewusteloos koos
ze voor hem
doelloos bewoog
hij zich voort
onbewust en gesust
door haar keus
werd haar liefde
door zijn neus geboord

verloor hij haar
daardoor, ook al
bleef ze aan zijn zijde
verliet zij hem
verdwaalt waren ze
beiden

~

einde der tijd
periode voorbij
een nieuwe weg
en ander karwei

begin der tijd
vangt aan
een oude manier
dezelfde baan

verloop van tijd
breekt aan
een stenen pad
glad en onbegaan

daar liep hij
met de tijd
onder de arm
kansrijk
op zijn pad
door licht beschenen

~

zodra de draak
haar wraak nam
nam hij haar
in de maling
perste haar tot moes
dronk haar sap
schonk haar bloed
hij vergat ze
voorgoed

~

wees
wat je schreef
schrijf
wie je bleef
beleef
hoe je bent
blijf
wie je was
geweest
als ware er
geen
tijd

~

grote denkers durven te aarzelen
brengen grote twijfelaars voort
in hun slipstream van gedachten
uit het kielzog van het
verstoken woord

~

meest mooie zinnen
vergeten
verdwenen in slaap
ik krijg ze nooit terug
nooit meer
zijn ze er
weer
want ze zijn
echt weg

~

de dromen van weleer
zijn de waarheden van nu
die we dragen
als voorbode van de
toekomst
die meer dromen
verkent

dromen zullen dan zijn
wat waarheden waren
en we zullen ze op handen
dragen

~

als tijd niet bestaat
en dat is zo

dan zal zal niet bestaan
als zijnde de toekomst

zal niet niet bestaan
als zijnde negatief in
tijd

negativiteit

zal nu slechts bestaan
zodra het nu is

het verleden
vergaan

heden is dan, is zo als het is
geen vergeten
geen weten
geen dromen
geen hopen
geen wensen

alleen kansen
zonder grenzen

 

GEDICHTELOOS

heavy heaven
heat hidden
harmless haven
even you
can not fly

maar als de raven
kunnen zweven
maakt oneven even

~
overwinteren
doen de meesten
overmeesteren
doen de beesten
overwinnen
doen de besten
overgeven
doen niet steeds
de slechtsten

~
vorm volgt
functie faliekant
gedicht praat
slaat weg in
past zich aan
gedachte
verlaat verbeelding
niet
vormt haar eigen
beeld
speelt
verveelt
niet
want hunkert
naar zin
baant zich
een weg
te gaan
volgt

~
gedachteloos
verloor het haar kracht
gedichteloos
smoorverliefd
verloor het haar vacht
als een deken die gleed
naar aarde
verloor het haar ziel
smachtend naar beet
wolf in schaapskleed
verliet het haar doel
voelde geen pijn
wilde slechts zijn

~
woorden vervormen
zinnen krommen
betekent dit
doelt op dat
vergeet geen onzin
puur opdat het zin
geeft

~
velden van zand
verzanden in stranden
van heldendom
kwellend rennend
gelden er regels
waar winnaars
verliezers ontmoeten
in twee rijen
jubelstemming
na de strijd
ijzer
dranghekken
klimmen
kicken

~
regenachtig druppelt
verlaten huppelt
natte hond
spat kloddert vocht
van vacht op zolder
likt nagelt
zocht

~
herschrijven de gedichten
op papier
geeft heel even weer
hier
intrinsieke oorsprong
deel van intensie
moment
dat ontstond

woorden die vielen
rezen
frontaal gebogen bewegen
vingertoppen
over het vel
op zoek naar dat ene
die ene
nostalgiche tel

~
uit school vissen verschenen
in zwerm insecten verdwenen
meende ik haar daar te zien
waar zij mij kon zien wenen

~

bergen boten verborgen
zie ik in de mist
bomen kaal gestorven hoewel
calabassen hangend in haar takken
dood hebben gemist
groen knal fel verlangend
naar oude tijden
zingt cas di lodo
haar eigen lied en sterft niet
al is stilte overweldigend

~

ik schrijf ik schrijf
en ik schrijf
en mijn kinderen gaan door

ik leef ik leef
en ik leef
en mijn kinderen gaan voort

ik speel ik speel
en ik speel
en mijn kinderen
spelen leven schrijven
gaan door
voort
zetten ze

bis encore
we want more

~

rivierbedding geringschattend
heet trok ik door jouw ingewanden
mijn buigzame stok stevig
knokkels brandend
vatte ik kruik mijn redding
in handen

openheid bukkend
zweet likte ik langs randen
mijn strakke pet rukte
knie in alle standen
had ik vlaggend mijn stok
nog in buigzame handen

~

de kus van een romanticus
die kus is onbewust gekust
zachter heus
fijner niet te serieus
kust de romanticus
zijn, haar keus

~

ziener
doodt droom
ogen
die antwoorden
spelen met taal
cijferen
praten door kelen
schrijven en delen
woorden zo vele
haal ze
laat ze
dansen op koorden
dun zwevend boven
het scherm
het blad
waarop ze dalen
zodra ‘k dat nodig
8

~
vaag verliefd
niet durven
geef toe
bang voor leegte
die nog is
jonge angst
oude vraag

~
niets alles waard
droomde durfde deed
dacht profeet
dat minder meer baart
inderdaad dan vermeed
wacht hinder haar zere ziel
onverstaanbaar in ieders
achilleshiel

~
wind werp je scherpte
geef gooi je snijdende
vlaag jaagt straalt
ijzer van zwaard
bewaard geen verleden
hakt heden
doodt zonder reden

~
doos der deuren doordrenkt drijf je
richting kust
kist met keuzes nat stroomt jouw
zware hout
‘n zachte zucht
klinkt oorverdovend
oud door
d’blauwe lucht

~
zeven stappen regen
negen mijlen happend adem
vele grappen lachwekkend gehuild
gaat seconde mens
gehuld tranen blijdschap
volgend stadium
slaat over
praat leven

~
wat drijft iemand om te verdwijnen in verdriet
druppels regenen van daken
regenbogen ontwaken
tranen raken het lied
dat ritmeloos bezwijkt
onder een vulkaan van graniet
smeltende uitbarsting
grijnzend wit
ruwe bolster
blanke pit

~
draagbare woorden
waren traag draaglijk geworden
droog door hun horden
die ze namen
hoorden
gestoord waren ze
tevoren

~
kijken en zien
zoeken en vinden
aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid
maar er is maar een
waarheid
het onbeschreven blad

~
beweerden boze tongen niet
bezweerden loze woorden niet
zongen zij slechts hun lied
hoorden wij slechts hun klanken
dun en onbevreesd
dankten wij dan
beheersend alle flanken

~
experimenteren met taal
laat het interpreteren
achterwege
voorafgaand is men al
voor of tegen
conservatief of dief
van tijd
stelen ze
verantwoordelijkheid
want woorden authentiek
of modern gebietst
glijden zelf door netten
in hun kern gevangen
door niets

~
vogel vloog door open autoramen
vertekend beeld bestempelt het lot
tepelt tippelt de opvatting
die bestaat die gelaagd zichzelf
reanimeert
hersenloos

 

GOD

Vogels vliegen dichterbij God dan wij mensen wandelen
Wij die wedijveren om Zijn gunst
Wie zijn wij of zij te denken dichterbij te staan dan anderen
Allen zijn we gelijk
Hij maakt geen onderscheid
De ene, Zijn evenbeeld, die dichtbij Hem stond is gestraft
De ander, Zijn zoon of profeet, die dichtbij Hem stond is geofferd
Welk volk denkt dan dichterbij Hem te leven
Alleen kinderen denken zo
Wij zijn allen Zijn kinderen
Ongeacht onze stammen zijn we bij Hem
Als een familie
Wachtend op de grote reunie

 

DAG ZEVEN

eindeloze dag een dag
die niet afsloot die dag
en we zullen zolang leven
zonder verjaardagen
zonder tijd

verduisterd onze ogen
alle voorafgaande jaren
besmeurd met blindheid
gaan ze open
gaan ze zien

zestien jaren nog
des duivels
van d’aarde verdwijnen zal
deze bedrieger
en wij bedrogenen
wij gaan wachten

met open handen
begint de enige echte
zevende dag

 

HOOFD HART HAND

hoofd hart hand
brein bloed
band
ader aller stand
waar stroomt water
naar jouw bron
voorziet jouw gezond
verstand, doet goed
verdrijft
laat ieder in haar
land denken gaan
dat grenzen niet bestaan

 

MOND

hoe kan een mond zonder lach
mooier zijn dan de meest vrolijke
lippen, een mondhoek die men zag
zo fraai verlegen
liggend in een schaduw
van zonneschijn
nietszeggend

 

DENKBEELDIG

Een vorm van lijnen Een storm in zicht Een wal, een vis Enorme baleinen En ogen gericht De kleine boot De zee verlaten De branding, op drift Een plank, een ton Verwateren de schittering Van ‘n gestrande zon

 

MEESTER

Meester over m’n Gedachte
‘N vraag
‘N wil
Zonder antwoord
Zonder stil
Te zijn in mijn hoofd
Lacht de gedachte
Dooft m’n woord

 

MUZIEK

Deze hemelse Muze
In aardse Oren
Smekend
Om vergiffenis
Voor Haar gratie

De Beek van leven
Draaiend door Naalden
Gestoken
Grievend verloren
Gevonden

 

DICHTGEVOUWEN

propeller beweeg voort
papier zweeg dicht
gevouwen
rollend
over een dicht
hoog tafelblad
hollend
als een huilend kind
vergat het
oorzaak van angst
open armen bereikt
vallend
van angst
voor het niets

~
waardevolle aarde
waar mol in woont
weet en toont
blind doorgang vindt
troont in duister bang
zuiver luistert naar
bovenaards gezang
lovend de vogels
die luchten trotseren
liefkozend hun veren
zonder eigenbelang
ondergronds
bewust van hun
zuidelijke vluchten
hun levendige lusten
richting zon
evenaar
dicht in aarde
leeft de mol
niemand vermoed
hoe waardevol
hoe zoet

~

e-nvoloppen
aantal keren
zouden ze me foppen
in mijn leven
nu niet meer
zijn het immers e-be-
richten die on-even
nieuws stichten
mij keer op keer
leren
veel dingen

inter

net als pootjelichten
gingen
fabels die keel
knijpen, dicht
wringen
ge-e-mailde stapels
vergeelde wafels
van lekken en druipen
als softijs zo smeltend
zacht in ieders gedachte
langzaam vretend kruipend
facebookend ontketend
onwerkelijk levend
draaiend onwetend
de hele wereld datend

~
geen verdriet
niet getreurd
voorwaarts
ergens heen
wordt steeds gezeurd
waar grenzen zich
niet verleggen
zelf niets zeggen
konden we maar vechten
voor iets dat
schervend
waard was
om
te sterven

~
what was dead did not die
how stupid was thy lie
in between
bold sky
no thread or try
of faith
that we’ve seen
even death
couldn’t’ve ever
met my dream
or should’ve
eye

~
speet het me dat je zei
wat ik niet herhalen kon
tenzij

beet het me wat je zei
dat ik talen verzon
mits jij

deed het me niets hoe je zei
dat je had
wat ooit falend begon
maar vergat dat
haar liefde
won

~
ver van velden
of landelijke wegen
zullen stedelijke stegen
hun vergiffenis geven

steden zullen stromen
stil bewegen
dromend in grijze regen
van groene helden

en zelden zullen
zij hun bomen
in een jacht
een nachtmerrie van macht
uit
besteden

~
koortsachtig gedrag
nooit vertoond
vermag beestachtig
gestoord
overstag gewaand
ongehoord geprezen
gekloond verdrag
ooit ten over staand
verachtelijk
verant
woorden

~
spatie van het ritme
ruimte van het blad
waarom zo bescheiden
eis toch wat
neem vooraanstaand
plaats in de tuinen van
papier
toon allure op deze duinen
staar daar
naar de lichten op de pier
geef ze hun stralingskracht
hun bundel van energie
laat zien
dat jij het bent
die alles domineert
misschien

~
fragmentarisch geloof
klachten rond het hoofd
smachten naar geluk
leven onder’t
bovennatuurlijk juk
zonder’t dagelijkse smuk
van’t berekend rationeel streven
een kort document
gezonden
telkens heel even

~
dravend door galop
gedreven voor veel
gebeurtenissen
kleuren die zich niet
vergissen
kleinerende hindernissen
zwemmend in een meer
druipt het paard zich
drijvend op de bodem neer
alles is aarde
niets zweeft
de maag die zich
omkeert
de torsie spuugt
smeert het maagzuur
verweert
geur van weleer
ervaart soms hijgend
manen stijgend naar de hemel
nat spettert zout
hinnekt stout
haar frisheid vliegt
speeksel briest, verliest haar intensiteit
smeekt om genade
bevrijd van hemel en aarde
staarden zij mij aan
ogen van een smalste
orkaan

~
klaar om te wenden
zouden wij
klaar om te streven
reven de zeilen
zouden wij
geven de wind
leven bemind
nooit in een enkele
strijd
zouden wij
kleven
groeien
stoeien met de tijd
boven spijt
verheven

~
hebben zijn
wereld spirit
groot klein
waardeer
de pit
de vrucht
het wegebben
van overvloed
de tijd die niets moet
ik heb verstand
ik ben slim
onverbrekelijk
het verband
ondoorgrondelijk
want het is een
wat je denkt te hebben
een en al een
als ware het geen

~

manifest juiste lichtval
duisternis best gericht
stal moment rust
zond leegte zonder
ruis
vuist van geluk

~
vlakke onverscholen
dalende dijen
laten betijen
gelakte zolen
haten het falen
naaldhakken palen
over vloeren

~
gisteren pirouette
heden cabaret
terstond teloorgang
wat belet het mettertijd
spijt rangen standen
spannend tand des tijds
etst lang verdwenen
banden
pubertijd

~

niets dan liggen
niets dan staren
niets dan donker
iets ter overweging
iets ter nagedachtenis
niets dan iets
meer dan gemis

~
las men van papier
avonturen
leest men digitaal de
avonduren
wit blad zwart
licht dat raakt
het hart

~
zuur
apostel
leugen
judas
rechterhand
paast
schiet
mis

~
sleutel
been
sleutel
bos
sleutel
verlost
heen en terug
ga ik vlug
vluchtig
stug en steen
ongemeen hard
vraagt hij de sleutel
sleutelt met smart
het zachte mos verraadt
aardse hardheid
spijt zal hij niet hebben
noch zal hij enige geaardheid
splijten

~
dichte woorden
verlichten wit
zwarte koorden
als circuslint
omringd door glanzend
niets verbindt
het gehoorde
alles en iets

~
waarom zou je denken
waarom denk je iets
waarom zou je weten
waarom weet je niets
waarom zou je eten
waarom eet je frites

~
beeldschoon in mijn droom
verscheen jij aan mijn bed
beeldig als een standbeeld
weende jij me nat
het voeteneinde
leek mijlenver
mijn kussen waren
wat jouw beeltenis was
voor mijn hart

~
spoelde zij mij omhoog
door hemelen
door water
damp
en
wierp zij mij omlaag
naar sloot
naar oever
ramp
en
worstel ik
word ik
wij ik

~
bemind bewogen
begaan gelogen
bramen gestolen
drongen tot het uiterste
door
bevolen door
bunkers duinen en
riolen
niemand kon zich dat
herinneren
niemand wilde
niemand

~
spaarpot spatte
jouw hand vatte
munten
gejatte
nergens zouden
jouw handen
ergens anders in
zulke rattevingers
veranderen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s