image29.jpg

Springlevend in Aruba schrijf ik korte verhalen. Het eerste ligt momenteel bij een uitgever in Nederland ter beoordeling. De vijf daaropvolgende zijn inmiddels gereed en wachten tevens op gretige ogen. De zes verhalen vormen een geheel.

In mijn blog wil ik u meenemen op mijn geestelijke reis door het wonderlijke land der woorden.

Reizen is tweeledig. Je reist zelf dus gaat ergens heen, fysiek of in je hoofd. Je reist naar een andere tijd en ruimte. Het heden kan verschuiven. Zodra je reist laat je iets achter. Datgene zal echter ook verder reizen. Alles beweegt. Daarom gebruik ik dit blog. Om dichtbij dat te blijven, wat ik achterlaat. Ik ga verder, blijf niet op een plaats, maar zal zelfs bij een reis in mijn hoofd dichtbij de oorsprong bewegen, rondcirkelen.

Een figuur in mijn verhaal bestaat daardoor niet alleen in de tijd en ruimte van het boek. De figuur reist met me mee en leeft, geeft me hernieuwde inspiratie.

Reizen is onthechten. Een verhaal schrijven is dat ook. Je laat de werkelijkheid achter en verzint een nieuwe. Je oude locatie laat je los. Je zwerft door nog niet begaande gebieden over onzekere paden langs onbekende obstakels naar een punt. De laatste punt van je verhaal.

Er is een tweede nieuwe werkelijkheid in alles wat je ziet. Bij een verhaal is dat ook zo, je ontdekt en je ziet, zodat je kunt reizen, stroomopwaarts, stroomafwaarts zonder afstand, dicht bij mij.

Reizende ben je hier gekomen en zul je vertrekken, verderop maar dichterbij veraf ben ik verderaf van de verte. 

Volg me op mijn expeditie door het land der woorden want alleen reizen is saai. Je kunt met niemand delen de schoonheid van de taal. Alleen is alles kaal.

Toen ik naar Aruba verhuisde vijf jaar geleden was dat een missie zonder eindbestemming. Ik deed dat niet alleen. De hoofdweg wuift naar ons en wij volgen haar zijwegen, soms een omweg, danweer een uitweg. Het pad wijst ons de weg. Een pad maak je.

De expeditie op dit blog zal daarvan niet afwijken. Blijven bewegen, dan beleef je de berg helemaal. Totaal, meander natuurlijk dolen minotaurus miraculeus.  

 

One thought on “Opening

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s